އއ. ތޮއްޑޫގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕުލޭންހެދުން

Sep 23, 2021 / Land use plan signings ceremony
#

ކުރިޔަށްއޮތް 20 އަހަރު ދުވަހަށް ތޮއްޑޫގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން (LUP) އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކައުންސިލާއި އިޕޮކް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި ދެމެދު މިއަދު ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.